تماس با من

میتونین از این فرم برای تماس با من استفاده کنین همینطور در تلگرام هستم !

ایمیل م هم :‌ heidari1377@gmail.com

اگه کار دانشگاهی هم داشتین  :  p.heidari98@sadjad.ac.ir

در نهایت همشون به دستم میرسن 🙂